<< Geri Yazdır

Ventilatördeki Hastada Aerosol Tedavisi

İrfan UÇGUN*

 

* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, ESKİŞEHİR

 

Aerosol Treatment in Mechanical Ventilated Patients

Key Words: Aerosol, Treatment, Nebulizer, Mechanically ventilation.

Anahtar Kelimeler: Aerosol, Tedavi, Nebülizer, Mekanik ventilasyon.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. İrfan UÇGUN

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, ESKİŞEHİR

e-mail: irfanucgun@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 03.12.2007

Makalenin Kabul Tarihi: 10.12.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir