<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Ünitelerinde Nöromusküler Güçsüzlüğe Yaklaşım

Mehmet Akif TOPÇUOĞLU*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ANKARA

 

Approach to the Neuromuscular Weakness in the Intensive Care Units

Key Words: Critical illness, Neuropathy, Myopathy, Guillain-Barre syndrome, Myasthenia gravis, Steroid, EMG, Flaccid quadriplegia.

Anahtar Kelimeler: Kritik hastalık, Nöropati, Miyopati, Guillain-Barre sendromu, Miyastenia gravis, Steroid, EMG, Flask kuadripleji.

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Mehmet Akif TOPÇUOĞLU

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, ANKARA

e-mail: mat@hacettepe.edu.tr, matopcuoglu@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 28.10.2008

Makalenin Kabul Tarihi: 04.11.2008

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir