<< Geri Yazdır

Kardiyopulmoner Arrestte Serebral Koruma

Mehmet Akif TOPÇUOĞLU*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi ve Nörosonoloji Laboratuvarı, ANKARA

 

Neuroprotection in Cardiopulmonary Arrest

Key Words: Hypoxia, Global cerebral ischemia, Diffusion-weighted magnetic resonance imaging, Hypothermia, Thrombolysis, Prognosis.

Anahtar Kelimeler: Hipoksi, Global serebral iskemi, Difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme, Hipotermi, Tromboliz, Prognoz.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Mehmet Akif TOPÇUOĞLU

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi ve Nörosonoloji Laboratuvarı, 06100, Sıhhiye, ANKARA

e-mail: mat@hacettepe.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 02.07.2007

Makalenin Kabul Tarihi: 09.07.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir