<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Hastasında Nütrisyon Destek Tedavisinin İlkeleri
R. Haldun GÜNDOĞDU*

 

* Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği, Gastroenteroloji Cerrahisi, ANKARA

 

Principles of Nutrition Support in Critically İll Patient

Key Words: Enteral nutrition, Immunonutrition, Pharmaconutrition, Evaluation of nutrition.

Anahtar Kelimeler: Enteral beslenme, İmmünonütrisyon, Farmakonütrisyon, Nütrisyon değerlendirmesi.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. R. Haldun GÜNDOĞDU

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3. Cerrahi Kliniği, Gastroenteroloji Cerrahisi, ANKARA

e-mail: haldun@pleksus.com.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 15.08.2007

Makalenin Kabul Tarihi: 22.08.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir