<< Geri Yazdır

Zehirlenme Olgularına Yaklaşım

Figen COŞKUN*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, ANKARA

İntihar amaçlı ilaç alımları 15-24 yaşları arasında görülen ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer almaktadır. Acil servislerde de karşılaşılan olgular arasında zehirlenme olguları oldukça geniş yer tutmaktadır. Bu olguların bir kısmı, hayatı tehdit eden zehirlenmeler olmaları, sürekli monitörizasyon ve izlem gerektirmeleri nedeni ile yoğun bakım servislerine yatış ihtiyacı gerektirmektedir.

Hastaların değerlendirilmesinde A (airway), B (breathing), C (circulation), D (disability), E (exposure) ilk basamaklar olmalıdır. Ayrıca zehirlenme olguların da hastanın kendisinden ve yakınlarından ayrıntılı bir şekilde hikaye ve özgeçmiş hakkında bilgi alınması gerekir.

Eşlik eden hastalıklar, travmaya maruz kalma ve zehirin yaptığı etkilerin saptanması açısından hastalarda tam bir sistemik muayenenin yapılması esastır.

Fizik muayenenin yanısıra laboratuvar çalışmaları (biyokimya, toksikoloji) ve radyolojik tetkikler tanıda ve tedavinin takibinde hekime yardımcıdır.

Zehirlenme olgularında genel tedavi yaklaşımları ve toksine spesifik antidotların zamanında ve uygun kullanımı ile yüz güldürücü sonuçlar almak mümkündür. Toksinlerin ve zehir kombinasyonlarının çeşitliliği ve her organizmada yol açabileceği farklı etkiler düşünülürse hekimin toksini tanıma ve tedavi basamakları konusunda yetersizliği doğal kabul edilebilir. Bu sebeple kurulan zehir danışma merkezleri hekimin zehirlenme olgularında güvenle danışabileceği kuruluşlardır.

Management of Intoxication

Key Words: Intoxication, Diagnosis, Treatment.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, Tanı, Tedavi.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Figen COŞKUN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Büyük Acil Servis, Sıhhıye-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 04.07.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 17.07.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir