<< Geri Yazdır

İntraabdominal Basınç Artışı ve Abdominal Kompartman Sendromu

Ali KONAN*, Kaya YORGANCI*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

Karın içi basıncının artışı, diğer bir söylemle intraabdominal hipertansiyon (İAH) özellikle ağır travma ve yoğun bakım hastalarında görülen bir durumdur ve intraabdominal basıncın 20 mmHg?nın (27 cmH2O) üzerinde olması olarak tanımlanır. Abdominal kompartman sendromu (AKS) ise klinik bir tanımlamadır ve abdominal distansiyon ve beraberinde İAH (> 20 mmHg) ve buna ek olarak hipoksi, hiperkarbi gibi ventilasyon bozukluğu belirtileri (oksijen sunum indeksi < 600 mL O2/dk/m2), idrar çıkışında azalma (< 0.5 mL/kg/saat), mekanik ventilatördeki hastada inspiratuvar basıncın en yüksek seviyesinin 45 cmH2O?dan yüksek olması kriterlerinden biri ile karakterize bir sendromdur. Bu derlemede intraabdominal basınç artışı ve abdominal kompartman sendromu tartışılmıştır.

Intraabdominal Hypertension and the Abdominal Compartment Syndrome

Key Words: Intraabdominal hypertension, Abdominal compertment syndrome.

Anahtar Kelimeler: İntraabdominal basınç artışı, Abdominal kompartman sendromu.

 

 

Yazışma Adresi: Dr. Kaya YORGANCI

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 25.07.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 08.08.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir