<< Geri Yazdır

Ventilatör İlişkili Pnömoni

Kadir BİBEROĞLU*

 

*     Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR

 

Ventilatör ilişkili pnömoni yoğun bakım ünitelerinde mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda gelişebilecek en ciddi komplikasyondur. Hastalarda altta yatan hastalığın tipi ve ağırlığı, komorbidite, yoğun bakım florasının mikrobiyolojik özellikleri, tanısal yaklaşımda sorunlar ve uygun tedavinin başlanması faktörleri nedeniyle homojen bir hastalık olarak değerlendirilmemektedir. Tanıda bronkoskopik yöntemlerle elde edilen materyalin kantitatif kültürü önemlidir. Uzamış mekanik ventilasyon, reentübasyon ve hastanın önceden antibiyotik kullanması en önemli risk faktörlerini oluşturmaktadır. Mortalite oranının %91?e kadar yüksekliği, hastanede kalış süresinin uzaması ve hastane maliyetlerindeki artış diğer nozokomiyal infeksiyonlardan farklı özelliklerini oluşturmaktadır. Risk faktörlerinin azaltılması ve erken dönemde parenteral yolla uygun empirik tedavinin başlanması prognozu saptayan en önemli faktördür. Korunmada sağlık personelinin eğitimi ve el yıkama alışkanlığının yerleştirilmesi hedeflenmelidir.

Ventilator Associated Pneumonia

Key Words: Mechanic ventilation, Intubation, Intensive care unit, Ventilator associated pneumonia.

Anahtar Kelimeler: Mekanik ventilasyon, Entübasyon, Yoğun bakım ünitesi, Ventilatör ilişkili pnömoni.

 

 

Yazışma Adresi: Prof. Dr. Kadir BİBEROĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Anabilim Dalı, İZMİR

Makalenin Geliş Tarihi: 25.07.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 04.08.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir