<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Ünitelerinde Akciğer Radyolojisi

Münire GÖKIRMAK*, Akın KAYA**

 

* İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA         

** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Solunum Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

 

Yoğun bakımda yatan hastalar çoğunlukla kritik hastalar olup çeşitli mekanik aletlerle monitörize edilir veya desteklenirler. Yoğun bakım ortamında akciğer grafisi, güçlükle yapılabilen günlük fizik muayeneyi tamamlar. Dolayısıyla, hastanın kardiyopulmoner durumundaki yeni veya hızlı ortaya çıkan değişiklikler çoğu zaman yalnızca akciğer grafileri ile değerlendirilebilir. Ventilatör desteğindeki hastalarda sık görülen atelektazi, aspirasyon, pnömoni, pulmoner ödem, akut solunum sıkıntısı sendromu ve barotravma gibi komplikasyonların hızla teşhis edilmeleri de radyolojik incelemelerle mümkündür.

Bu derlemede yoğun bakım ünitelerinde akciğer radyolojisine temel yaklaşımlar tartışılmıştır.

Chest Imaging in the Intensive Care Unit

Key Words: Intensive care, Chest imaging.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, Akciğer radyolojisi.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Akın KAYA

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 30.06.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 01.08.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir