<< Geri Yazdır

Hava Yolu Açma Teknikleri

Murat SUNGUR*

 

* Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bölümü, KAYSERİ

 

Havayolunun açılması ve korunması yoğun bakım üniteleri (YBÜ)?nde yaşam kurtarıcı bir işlemdir. YBÜ?de hastaların gaz alışveriş sorunlarının olması ve bilinç kapalılığı nedeniyle hava yolunu açık tutamamalarından dolayı hava yolunu açma işlemleri sıklıkla uygulanmaktadır. Birçok hava yolu açma tekniği olmakla birlikte bir tekniğin diğerine olan üstünlüğü uygulayıcının tecrübesi tarafından belirlenir. Başarı için hava yolu açma becerisi yanında sedatif, analjezik ve nöromusküler bloker ilaçları hakkında bilgi sahibi olunması şarttır. Hava yolu açma işlemi sırasında en sık yapılan hata yeterince oksijenizasyon yapılmadan entübasyonun denenmesidir. Kontraendike olmadığı sürece manüel ventilasyon sırasında uygulanan oksijenizasyon ilk yapılması gereken işlem olmalıdır. Başarılı bir hava yolu açılması için oral kavite, çevre dokular, farenks ve larenks anatomisi bilinmelidir. Hava yolu açılması acil gerekmiyorsa, havayolu açılmasının zorluğunun değerlendirilmesi uygun tekniğin seçilmesinde yardımcı olur. Yoğun bakımcı, kombi tüp, özefageal optüratör tüp ve larenks maskesi uygulamaları gibi alternatif hava yolu açma tekniklerine aşina olmalıdır. Orotrakeal entübasyon en sık kullanılan hava yolu açma tekniğidir. Hızlı ve komplikasyonsuz orotrakeal entübasyon için baş-boyuna uygun pozisyon verilmesi (burun çekme) şarttır.

YBÜ?de değişik tipte laringoskop ?bandle? (kısa/uzun) ve ?blade? (Miller & Macintosh)?leri bulunmalıdır. Hava yolu açılması sırasında tüm ekipmanlar hemen hazır olmalıdır. Bu konuda en uygun yapılması gereken en sık kullanılan ekipman, ilaç ve alternatif cihazları bulunduran bir çanta bulundurulmasıdır. YBÜ?de nazotrakeal entübasyon sekonder sinüzite bağlı sepsise yol açması nedeniyle uygulanmamalıdır.

Airway Management Techniques

Key Words: Airway management, Difficult airway, Endotracheal intubation, Cricothyroidotomy.

Anahtar Kelimeler: Hava yolu açılması, Zor hava yolu, Endotrakeal entübasyon, Krikotiroidotomi.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Murat SUNGUR

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 38039-KAYSERİ

Makalenin Geliş Tarihi: 17.03.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 25.03.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir