<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kalite İyileştirme

H. Erdal AKALIN*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eski Öğretim Üyesi ve Medikal Danışman Pfizer Pharmaceutical Group, TÜRKİYE

 

Sağlık hizmetlerinde kalite iyileştirme programları son yıllarda üzerinde çok fazla durulan konulardan biri olmuştur. Sağlık hizmetlerinde kalite tanımını yapmak oldukça zordur. Bugünkü bilgilere uygun olarak, kişilere veya topluma sunulan sağlık hizmetleri düzeyini arzu edilen sağlık sonuçlarına ulaşmak için gerekli düzeye getirme amacı ile uygulanan programlar kalite iyileştirme kavramı içine girmektedir. Kalite iyileştirme programları birbirini tamamlayan, organizasyonel yapı, işlemler ve işleyiş, sunulan hizmetlerin tüm sonuçlarının değerlendirilmesini de kapsayan programlardır. Özellikle ağır sağlık sorunları olan hastalara hizmet veren yoğun bakım ünitelerinde de son yıllarda kalite iyileştirme programları uygulanmaya başlanmıştır. Bu çerçeve içinde risk ayarlanması, belli işlemlerde uygulanacak protokoller, sık görülen sağlık sorunlarında uygulanabilecek rehberler ve ölçülmesi gerekli sonuçlarla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu ünitelerin ve hizmet verilen hastaların özellikleri nedeni ile kalite iyileştirme programlarının geliştirilmesinde bazı zorluklar da yaşanmaktadır.

Quality Improvement Programs in Intensive Care Units

Key Words: Quality improvement, Health care, Intensive care unit.

Anahtar Kelimeler: Kalite iyileştirme, Sağlık hizmeti, Yoğun bakım ünitesi.

 

 

Yazışma Adresi: Prof. Dr. H. Erdal AKALIN

Pfizer İlaçları A.Ş. 80840, Ortaköy-İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 03.05.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 13.05.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir