<< Geri Yazdır

Olgu Sunumu: Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörü (SSRİ) Kullanan Hastada Hiponatremi

 

Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörü (SSRİ) Kullanan Hastada Hiponatremi

Türkay AKBAŞ*, Sait KARAKURT**, Serhan TUĞLULAR***, Yasin ABUL**,
Emel ERYÜKSEL**, Merih BALCI**, Turgay ÇELİKEL**

 

* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı,

** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı,

*** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, İSTANBUL

 

Depresyon tanısıyla sitalopram tedavisi başlandıktan sonra baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma, his bozukluğu, uyku hali ve seslenenlere yanıt verememe şikayetleri gelişen 55 yaşındaki kadın hastada ciddi hiponatremi (Na: 96.9 mEq/L) saptanarak yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Hipertansiyon nedeniyle kandesertan/hidroklorothiazid kombinasyonunu kullanan hastaya 10 gün önce depresyon tanısıyla sitalopram tedavis başlanmış. Kullanmakta olduğu ilaçlar kesilerek elektrolit destek tedavisi başlanan hastada, hiponatremi etyolojisi açısından bakılan lipid profili, tiroid ve böbrek testleri normal; kan şekeri hafif yüksek bulundu. Hastada siroz ve kalp yetmezliği yoktu. Adrenal yetmezlik bulgularından hipotansiyon, hipoglisemi, hiperkalsemi ve hiperkalemi yoktu. Hastanın şikayetlerinin sitalopram alımından kısa bir süre sonra başlaması, tiazid diüretiğin eş zamanlı kullanması ve hiponatremi yapacak başka bir nedenin bulunamaması nedeniyle etyolojide selektif serotonin gerialım inhibitörü (SSRİ) grubundan olan sitalopram ilacı düşünüldü. Hasta, kliniği ve kan sodyumu stabilize edildikten sonra yatışının 10. gününde taburcu edildi. SSRİ tedavisi başlanan özellikle komorbid hastalıklara bağlı çoklu ilaç kullanan ve yaşlı hastalarda açıklanamayan şikayetler geliştiğinde ilaç yan etkisi düşünülmeli ve hiponatremi araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: SSRİ, Depresyon, Hiponatremi, Yan etkiler.

 

Hyponatremia in a Patient Who Used a Selective Serotonin Reuptake İnhibitor (SSRI)

A 55-year-old female patient who had experienced the symptoms of headache, anorexia, nausea, vomiting, paraesthesia, confusion, and unresponsiveness to verbal stimulus, after starting citalopram treatment was admitted to the intensive care unit because of severe hyponatremia (Na: 96.9). In her past history, she had been taking the combination of candesertan and hydrochlorothiazide for hypertension for a long time and started using citalopram for depression just 10 days ago. After admission, antidepressant and antihypertensive medications were discontinued and sodium replacement was started. The patient's lipid profile, blood sugar, thyroid renal and urine tests were studied in order to reveal the etiologies of hyponatremia and they were all found normal, except for a mildly elevated blood sugar. The patient didn't have cardiac failure and cirrhosis as the cause of hyponatremia. Hypotension, hypoglycemia, hypercalcemia and hyperkalemia which are common to adrenal insufficiency were absent. Citalopram, which is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), was considered to induce hypontremia by increasing antidiuretic hormone secretion since the patient's symptoms had started after the drug commencement, the patient had used a thiazide diuretic concomitantly, and all other possible causes of hyponatremia were excluded. After stabilizing patient's vital findings and normalizing blood sodium, the patient was discharged on the 10th day of admission. If a patient, especially using multible drugs due to comorbid disease elderly and receiving an SSRI develops unexplained syptoms during SSRIs therapy, it is neccessary to consider drug side affects and measure blood sodium level.

Key Words: SSRI, Depression, Hyponatremia, Adverse effects.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Türkay AKBAŞ

Marmara Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Departmanı, Tophanelioğlu Caddesi, No: 13/15, Altunizade, Üsküdar-İSTANBUL

e-mail: turkayakbas@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 20.02.2006

Makalenin Kabul Tarihi: 13.06.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir