<< Geri Yazdır

Kritik Hastalığa Bağlı Hiperglisemi ve  İnsülin Direnci: Patofizyolojideki Son Gelişmeler ve Klinik Yaklaşım

Fatih TANRIVERDİ*, Ramazan COŞKUN**, Muhammet GÜVEN**

 

* Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı,

** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Bilim Dalı, KAYSERİ

 

Hyperglycemia and Insulin Resistance Due to Critical Illness: Recent Advances in Pathophysiology and Clinical Management

Key Words: Insulin resistance, Critical illness, Stress, Hyperglycemia, Intensive insulin treatment.

Anahtar Kelimeler: İnsülin direnci, Kritik hastalık, Stres, Hiperglisemi, İnsülin tedavisi.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Fatih TANRIVERDİ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, KAYSERİ

e-mail: fatihtan@erciyes.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 09.07.2007

Makalenin Kabul Tarihi: 16.07.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir