<< Geri Yazdır

Yoğun Bakımda Geri Dönüşsüz Beyin Hasarı

Doğa GÜRKANLAR*, İ. Semih KESKİL**

 

* Başkent Üniversitesi, Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, ANTALYA

** Bayındır Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, ANKARA

 

Irreversible Brain Damage in the Intensive Care Unit

Key Words: Irreversible brain damage, Cerebral ischemia, Cerebral perfusion.

Anahtar Kelimeler: Geri dönüşsüz beyin hasarı, Serebral iskemi, Serebral perfüzyon.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Doğa GÜRKANLAR

Başkent Üniversitesi, Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Alanya-ANTALYA

e-mail: dgurkanlar@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 13.06.2007

Makalenin Kabul Tarihi: 19.06.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir