<< Geri Yazdır

Karaciğer Transplantasyonunda Yoğun Bakım Yönetimi

Kadir DOĞRUER*, İlhan OCAK*, Burak KOÇAK**, Turan KANMAZ**,

Koray ACARLI**, Münci KALAYOĞLU**

 

* Memorial Hastanesi, Genel Yoğun Bakım Ünitesi,

** Memorial Hastanesi, Organ Nakli Merkezi, İSTANBUL

 

Intensive Care Management for Liver Transplantation

Key Words: Liver, Transplantation, Intensive care.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer, Transplantasyon, Yoğun bakım.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Kadir DOĞRUER

Memorial Hastanesi, Genel Yoğun Bakım Ünitesi,

Okmeydanı, Şişli, İSTANBUL

e-mail: kadirdogruer@superonline.com

Makalenin Geliş Tarihi: 31.05.2007

Makalenin Kabul Tarihi: 04.06.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir