<< Geri Yazdır
Olgu Sunumu

 

Akrep Zehirlenmesi Sonucu Gelişen Bir ARDS Olgusu

Kürşat UZUN*, Turgut TEKE*, Şebnem YOSUNKAYA*, Nihal AYDIN*, Mehmet GÜL**, Feridun KOYUNCU**

 

* Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

** Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Acil Anabilim Dalı, KONYA

 

Akrep zehirlenmesi gelişen olgularda nadiren ortaya çıkan akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), mortalite ve morbiditeyi belirleyen en önemli sorundur. Bu olgu sunumunda akrep sokması sonrası ARDS gelişen 29 yaşında bir bayan hasta sunulmuştur. Akrep sokmasından sonra kuru öksürük, ilerleyici nefes darlığı ve ortopne şikayetiyle acil servise başvuran hastanın çekilen PA akciğer grafisinde iki taraflı yaygın infiltrasyon vardı. Solunum sayısı 50/dakika idi. Her iki hemitoraksta inspiratuar ince raller duyuluyordu. Maske ile %50 oksijen verilirken, arteryel kan gazında pH: 7.33, PaCO2: 26 mmHg, PaO2: 45 mmHg, HCO3: 13.7 mmol/L, SaO2: %77, Laktat: 5.8 mmol/L idi. Hastada ARDS düşünülerek bifazik pozitif hava yolu basıncı (BİPAP) uygulandı (IPAP 15 cm H2O, EPAP 5 cm H2O), tedaviye cevap alınamayan hasta entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlandı. Solunum sayısının yüksek olması ve ajitasyonundan dolayı hastaya derin sedasyon başlanıldı. Cevap alınamayınca kas gevşetici uygulandı. Pozitif sonlu eskpiratuar basıncı (PEEP) 5 cmH2O ve %100 O2 ile satürasyon %77 idi, PEEP kademeli olarak 8 cmH2O'ya yükseltildi ve satürasyon sırasıyla %84 ve %97 oldu. Vital bulguları ve ventilatör parametreleri düzelince hasta ventilatörden ayrıldı ve genel durumu iyi olarak taburcu edildi. Bu olgu sunumunda akrep sokması sonrası ARDS gelişebileceğini ve böyle hastaların gözlem altında tutulması gerektiğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Akrep zehirlenmesi, ARDS, BİPAP, Mekanik ventilasyon.

 

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Induced by Scorpion Envenomation

Rarely, acute repiratory distress syndrome (ARDS) induced by scorpion envenomation is a common cause of mortality and morbidity. A 29-year-old woman with ARDS induced by scorpion envenomation presented in this case report. She was transferred to emergency department with history of dry cough, progressing dyspnea and orthopnea. Chest X-ray revealed diffuse bilateral infiltration. Physisal examination revealed tachypnea (respiratory rate: 50/minutes) and bilateral basilar inspiratory crackles. Arterial blood gas measurements revealed a pH of 7.33, a PCO2 of 26 mmHg, a PO2 of 45 mmHg, a HCO3 of 13.7 mmol/L, an oxygen saturation of 77% and lactate of 5.8 mmol/L on a fraction of inspired oxygen of 50% delivered by mask. We applied bilevel positive airway pressure (BIPAP) (IPAP 15 cm H2O, EPAP 5 cm H2O) to patient and did not observe any response to BIPAP. Invasive mechanic ventilation was applied with sedation, muscle relaxant and positive end-expiratory pressure (PEEP) (5 cmH2O). Saturation of oxygen was 77% with PEEP of 5 cmH2O and was 84-97% with PEEP 8 cmH2O. The patient was wean by weaning protocol and discharged from hospital. As a result, ARDS can be observed at patient with scorpion envenomation.

Key Words: Scorpion envenomation, ARDS, BIPAP, Mechanic ventilation.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Kürşat UZUN

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA

e-mail: uzunkur@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 21.07.2006

Makalenin Kabul Tarihi: 25.12.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir