<< Geri Yazdır

Yazdır

Hipoksemik Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Ş. Gülbin AYGENCEL*

 

* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

 

Noninvasive Mechanical Ventilation in Hypoxemic Acute Respiratory Failure

Key Words: Respiratory failure, Mechanical ventilation, Noninvasive.

Anahtar Kelimeler: Solunum yetmezliği, Mekanik ventilasyon, Noninvaziv.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Ş. Gülbin AYGENCEL

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, Beşevler, 06510, ANKARA

e-mail: gencel69@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 25.04.2007

Makalenin Kabul Tarihi: 02.05.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir