<< Geri Yazdır

Sürekli Renal Replasman Tedavileri

Emre KARAKOÇ*

 

* Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, ADANA

 

Continuous Renal Replacement Therapies

Key Words: Continuous renal replacement therapies, Renal failure, Intensive care unit.

Anahtar Kelimeler: Sürekli renal replasman tedavileri, Böbrek yetmezliği, Yoğun bakım ünitesi.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Emre KARAKOÇ

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, 01330 Balcalı/ADANA

e-mail: ekarakoc@cu.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 02.07.2007

Makalenin Kabul Tarihi: 09.07.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir