<< Geri Yazdır

Türkiye?de Yoğun Bakım Açısından Olası Viral Pandemilere Hazırlık

Yusuf Alper KILIÇ*, Ali KONAN*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

 

Preparing Intensive Care Unit in Turkey for Possible Viral Pandemis

Key Words: Avian influenza, Intesive care unit, Viral infection.

Anahtar Kelimeler: Kus gribi, Yoğun bakım ünitesi, Viral infeksiyon.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Yusuf Alper KILIÇ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 06100 Sıhhıye-ANKARA

e-mail: yusufa@hacettepe.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 02.04.2007

Makalenin Kabul Tarihi: 09.04.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir