<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Ünitemizde Gelişen Nozokomiyal İnfeksiyonlar

Öznur AK*, Elif BOMBACI**, Serdar ÖZER*, Serhan ÇOLAKOĞLU**

 

*   Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

**  Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği II, İSTANBUL

 

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde hastane infeksiyonu gelişme oranı hastanelerin diğer bölümlerine göre daha yüksektir. Çalışmamızda altı aylık sürede YBÜ'de yatan 65 hasta prospektif olarak izlenerek, gelişen nozokomiyal infeksiyonlar, risk faktörleri ve infeksiyon etkenleri araştırılmıştır. Hastane infeksiyonu oranı 1000 hasta gününde %40.5 olarak bulunmuştur. Nozokomiyal pnömoni (%40.5), bakteriyemi (%30.9) ve üriner sistem infeksiyonu (%16.7) en sık saptanan infeksiyonlardır. Acinetobacter spp. (%23.8), Pseudomonas aeruginosa (%21.4) ve Escherichia coli (%19.1) en sık izole edilen etkenlerdir. Yatış süresinin uzun olması, santral venöz kateter (SVK) varlığı, kortikosteroid ve H2 reseptör blokeri kullanılması infeksiyon gelişimi açısından anlamlı risk faktörleri olarak bulunmuştur (p< 0.05).

YBÜ'lerde nozokomiyal infeksiyonlar önemli bir problemdir. Bu yüzden her ünite kendi risk faktörlerini, etkenlerini belirlemeli ve bunlara yönelik önlemler almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, Nozokomiyal infeksiyon.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Öznur AK

Doğu cad, Kral sitesi,

A Blok, D:12 Rahmanlar - İSTANBUL

e-mail: akoznur@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 09.06.2006

Makalenin Kabul Tarihi: 24.10.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir