<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları

Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA*

 

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

 

Bronchoscopy Intensive Care Unit

Key Words: Brochoscopy, Intensive care unit.

Anahtar Kelimeler: Bronkoskopi, Yoğun bakım ünitesi.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Gökhan ÇELİK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Anabilim Dalı, ANKARA

e-mail: celik@medicine.ankara.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 10.02.2006

Makalenin Kabul Tarihi: 16.02.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir