<< Geri Yazdır

Pediatrik Resüsitasyon Uygulamalarında Gelişmeler

Benan BAYRAKCI*

 

*   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

 

Pediatric Resuscitation Update

Key Words: Pediatric, Resuscitation, Compression, Ventilation, Defibrilation.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik, Resüsitasyon, Kompresyon, Ventilasyon, Defibrilasyon.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Benan BAYRAKCI

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi 06100 Sıhhıye, ANKARA

e-mail: benan@hacettepe.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 20.11.2006

Makalenin Kabul Tarihi: 27.11.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir