<< Geri Yazdır

Vazoaktif ve İnotropik İlaçların Doğru Kullanımı

Neriman Defne ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT*

 

 

*   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

 

Rational Use of Vasoactive and Inotropic Drugs

Key Words: Shock, Dopamine, Norepinephrine, Dobutamine.

Anahtar Kelimeler: Şok, Dopamin, Norepinefrin, Epinefrin, Dobutamin.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Arzu TOPELİ İSKİT

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

e-mail: atopeli@hacettepe.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 27.11.2006

Makalenin Kabul Tarihi: 02.12.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir