<< Geri Yazdır

Çocuk Yoğun Bakım Üniteleri İçin Kılavuz: Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Önerileri#

Tolga F. KÖROĞLU*, Benan BAYRAKÇI**, Oğuz DURSUN***, Tanıl KENDİRLİ****, Dinçer YILDIZDAŞ*****,
Metin KARABÖCÜOĞLU******

 

 

*          Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR

**        Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

***      Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANTALYA

****    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

*****  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ADANA

******       İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL

 

# Bu kılavuz 'Türk Pediatri Arşivi' dergisinde yayınlanmıştır (Türk Pediatri Arşivi 2006;41:139-45).

 

A Guide for Pediatric Intensive Care Units: Propositions from Pediatric Emergency Medicine and
Intensive Care Society

Key Words: Pediatric intensive care unit, Critical care.

Anahtar Kelimeler: Çocuk yoğun bakım ünitesi, Yoğun bakım hizmetleri.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. KÖROĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 35340 İnciraltı-İZMİR

e-mail: tolga.koroglu@deu.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 24.07.2006

Makalenin Kabul Tarihi: 01.08.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir