<< Geri Yazdır

Kriptojenik Organize Pnömoni ve Acinetobacter baumannii'ye Bağlı Hastane Kökenli Pnömoni Olgusu

Funda ELMAS UYSAL*, Feza BACAKOĞLU*, Bilgin ARDA**, Şöhret AYDEMİR***, Ali VERAL****,
Recep SAVAŞ*****

 

*        Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

**      Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

***    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

****  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,

*****         Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İZMİR

 

Biz burada; kliniğimiz yoğun bakım ünitesine toplum kökenli pnömoni ve solunum yetmezliği ön tanısı ile yatırılan, transbronşiyal akciğer biyopsisi ile bronşiyolitis obliterans organize pnömoni (BOOP) tanısı konulan bir olguyu sunmak istiyoruz. Olgu, etyolojik faktör bulunamadığı için kriptojenik organize pnömoni (KOP) olarak kabul edildi ve sistemik kortikosteroid tedavi başlandı. Ancak erken tanı ve tedaviye rağmen çok hızlı seyirli Acinetobacter baumannii'ye bağlı hastane kökenli pnömoni ile kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Bronşiyolitis obliterans organizine pnömoni, Kriptojenik organize pnömoni, Hastane kökenli pnömoni, Acinetobacter baumannii.

 

A Case with Cryptogenic Organizing Pneumonia and Hospital Acquired Pneumonia by Acinetobacter baumannii

We here present a case who was considered to have community acquired pneumonia with respiratory failure initially but have been diagnosed as bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP) with transbronchial lung biopsy in our intensive care unit. The patient was accepted as cryptogenic organizing pneumonia (COP) because of not finding an underlying etiologic factor and put on systemic corticosteroid treatment. Despite the early diagnosis and therapy, the case died because of rapidly progressive nosocomial pneumonia caused by Acinetobacter baumanii.

Key Words: Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia, Cryptogenic organizing pneumonitis, Hospital acquired pneumonia, Acinetobacter baumannii.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Feza BacakoĞlu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Anabilim Dalı, 35100 Bornova-İZMİR

e-mail: fezabacakoglu@yahoo.com / dr.feza@superonline.com

Makalenin Geliş Tarihi: 30.09.2005

Makalenin Kabul Tarihi: 24.04.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir