<< Geri Yazdır

Çocuklarda Mekanik Dolaşım Desteği Tedavileri

Benan BAYRAKCI*

 

 

*     Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

 

Mechanical Circulatory Support in Pediatric Patients

Key Words: ECLS, ECMO, VAD, Cardiovascular support.

Anahtar Kelimeler: ECLS, ECMO, VAD, Dolaşım desteği.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Benan BAYRAKCI

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

06100 Sıhhiye-ANKARA

e-mail: bbenan@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 20.02.2006

Makalenin Kabul Tarihi: 28.02.2006

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir