<< Geri Yazdır

Yoğun Bakımda Yaşlı Hasta

Zekeriya ÜLGER*, Mustafa CANKURTARAN**

 

*     Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

**   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Ünitesi, ANKARA

 

Elderly Patient in the Intensive Care Unit

Key Words: Elderly, Intensive care unit, Hospice, Mortality.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Yoğun bakım ünitesi, Hospis, Mortalite.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Mustafa CANKURTARAN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Ünitesi, ANKARA

e-mail: mcankurt@hacettepe.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 20.04.2005

Makalenin Kabul Tarihi: 27.04.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir