<< Geri Yazdır

Preterm Yenidoğanda Periferik Arter Kateterizasyonuna Bağlı Tromboz: İki Olgu Sunumu

G. Banu ÇELİK ERGÜL*, Aylin TARCAN**, Berkan GÜRAKAN**, Namık ÖZBEK***

 

 

*     Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

**   Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bölümü,

*** Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bölümü, ANKARA

 

Çok düşük doğum ağırlıklı preterm bebeklerin arteryel kan örneklerinin alınması ve kan basıncı monitörizasyonu için periferik arteryel kateterizasyon kullanılmaktadır. Kateter distalinde oluşan dolaşım bozukluğu, iskemi ve gangren nadir de olsa bu girişimin iyi bilinen komplikasyonlarıdır. Radiyal arter kateterizasyonu sonrasında elinde gangren gelişen iki preterm bebek, altta yatan risk faktörleri ve tedaviye yanıt farklılıkları nedeniyle sunulmuştur. İlk olgu, gebelik yaşı 27 hafta, doğum ağırlığı 950 g olan erkek bebekti. İzleminde respiratuar distres sendromu gelişen bebek postnatal ikinci gününde arteryel kan gazı izlemi için sağ radiyal arterinden kateterize edildi. Kateterizasyondan 24 saat sonra elinde ciddi dolaşım bozukluğu ve parmak uçlarında gangren gelişti. Kateter çıkarıldı ve doku plazminojen aktivatörü başlandı. Trombofili açısından annesi tarandı ve protein C aktivitesinde belirgin azalma saptandı. Hastanın elindeki iskemi tedaviye yanıt vermedi ve otoamputasyon gelişti. İkinci olgu, gebelik yaşı 29 hafta, doğum ağırlığı 800 g olan, ikiz eşi, kız bebekti. İzleminde respiratuar distres sendromu gelişen bebeğin postnatal birinci gününde arteryel kan gazı izlemi amacıyla sol radiyal arteri kateterize edildi. Kateterizasyondan dört saat sonra elinde ciddi dolaşım bozukluğu, parmak uçlarında gangren gözlendi ve kateter çıkarıldı. Streptokinaz tedavisi başlandı. Anne ve bebeğin trombofiliye yönelik tetkikleri normal bulundu. Hastanın elindeki iskemi tedaviye yanıt verdi. Bu iki olgu altta yatan risk faktörleri ve tedaviye yanıt farklılıkları nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Periferik arteryel kateterizasyon, Tromboz, Tedavi.

 

Radial Arterial Catheterization-Related Thrombosis in Two Preterm Infant

 

Peripheral arterial catheterization is used for blood sampling and blood pressure monitorization in very low birth weight infants. Here we report two preterm infants who had progressive ischemia and necrosis of hand following radial arterial cannulation. The first case was a male infant whose gestational age was 27 weeks, and birth weight was 950 g. At postnatal day two, radial artery was catheterized. Twenty-four hours after the catheterization gangren developed at the fingertips. The catheter was removed and intravenous tissue plasminogen activator infusion was given. But the gangren did not improve. Spontaneus amputation of fingers occured. In the laboratory tests for differential diagnosis of thrombophylic disorders, the protein C activity of his mother was found to be low. The second case was a female infant whose gestational age was 29 weeks, and birth weight was 800 g. At the postnatal day one, radial artery was catheterized. Four hours after the catheterization gangren of the fingertips developed. The catheter was removed and intravenous streptokinase treatment was given. The ischemia of the hand was improved after supportive measures and streptokinase treatment. Laboratory work-up of the baby and his mother for thrombophilic disorders was normal.

Key Words: Newborn, Peripheral arterial catheterization, Thrombosis, Treatment.

 

 

Yazışma Adresi: Dr. G. Banu ÇELİK ERGÜL

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 6. Cadde No: 72/3

06490 Bahçelievler-ANKARA

e-mail: banuchka@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 01.10.2004

Makalenin Kabul Tarihi: 29.08.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir