<< Geri Yazdır

Bağışıklık Sistemi Baskılanmış Hastalarda Yoğun Bakım
Sait KARAKURT*

 

 

* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İSTANBUL

 

Intensive Care in Immunocompromised Patients

Key Words: Immunocompromised, HIV, Intensive care, Malignancy, Transplantation.

Anahtar Kelimeler:Bağışıklık sistemi baskılanmış, HIV, Yoğun bakım, Malignite, Transplantasyon

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Sait KARAKURT

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Yoğun Bakım Bilim Dalı, İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 07.11.2005

Makalenin Kabul Tarihi: 14.11.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir