<< Geri Yazdır

Diabetes Mellituslu Bir Hastada Metformin Kullanımına Bağlı Bir Laktik Asidoz

Mustafa CESUR*, Nedim ÇEKMEN**, R. Reşat ÇETİNBAŞ**, Paşa BEDEL**, Özcan ERDEMLİ**

 

* Güven Hastanesi Endokrinoloji Bölümü,

** Güven Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

 

Metformin bir biguaniddir ve gerek karaciğerdeki endojen glikoz üretimini baskılayarak gerekse yağ ve kas dokusu gibi periferik dokularda insülinin duyarlılığını artırarak özellikle insülin direncinin ön planda olduğu metabolik sendromda ve Tip 2 diabetes mellitusta kullanılır. Metforminin en önemli yan etkisi laktik asidoz geliştirmesidir. Seksenbir yaşında erkek hasta, ani baş dönmesi, halsizlik, nefes darlığı, siyanoz ve bilinç durumunda bozulma şikayetleriyle acil servise getirildi. On yıldır tip 2 diabetes mellitusu olan ve tedavisinde insülin glargin 12 U/kg 1 x 1 ve metformin (glucophage) 850 mg 3 x 1 kullanıldığı öğrenildi. Genel durumu orta, bilinci bulanık, kooperasyon ve oryantasyonu olmayan hastanın arteryel kan gazı (AKG)?nda asidoz, hipoksemi ve hiperkapni tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesi (YBÜ)?ne alınarak endotrakeal entübasyon uygulandı ve mekanik ventilasyona başlandı. Ertesi gün AKG?nin düzelmesi üzerine ventilatör uygulamasına son verildi ve hasta T-parçası ile takip edildi. PA akciğer grafisinde pnömoni veya akciğer ödemi lehine bir bulgu saptanmadı. Aynı gün ekstübe edilerek maskeyle oksijen 4 L/dakika verildi. Hastanın vital bulguları, kan şekeri ve laktat düzeyleri stabilize edildikten sonra hastanın tedavisi yeniden düzenlenerek yatışının dördüncü gününde taburcu edildi. Hastada oluşan solunum sıkıntısı, asidoz ve hipoksi, metformin kullanımı sonucu genellikle nadiren görülebilen laktik asidoza bağlandı. Özellikle ani solunum yetersizliği gelişip, asidoz ve hipoksisi olan ve YBÜ?ye yatırılan diabetes mellituslu olgularda metformin kullanımına bağlı laktik asidoz gelişebileceği akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Metformin, Laktik asidoz, Tip 2 diabetes mellitus, Yoğun bakım ünitesi.

 

Lactic Acidosis Due to use of Metformin in a Patient with Diabetes Mellitus

Metformin is a biguanid and because of its effects in decreasing the production of glucose in liver and in increasing the sensitivity of insulin in peripheral tissues like adipose tissue and skeletal muscle, it is used in metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus in which insulin resistance is especially pronounced. 81 years old male patient was admitted to emergency service with sudden vertigo, tiredness, dyspnea, cyanosis and lethargy. He had type 2 diabetes mellitus for 10 years and was using insulin glargin 12 U/kg 1 x 1, metformin (glucophage) 850 mg 3 x 1. He showed no cooperation and orientation. After acidosis, hypoxemia and hypercapnea were seen in arterial blood gases (ABG) he was transferred to intensive care unit, endotracheal entubation was applied and mechanic ventilation was began. The next day when his ABG values got better he was disconnected and weaning was applied. On PA lung graphy no sign of pneumonia or pulmonary edema was found. In the same day entubation was ended and 4 L/minute O2 was given by mask. After patient?s vital signs, blood sugar and lactate levels were stabilized, his treatment regiment was arranged again and was discharged on the fourth day of his admittance. Dyspnea, acidosis and hypoxia seen in the patient was thought to be due to lactic acidosis which may happen seldomly in metformin use was thought as a probable cause.

Key Words: Metformin, Lactic acidosis, Type 2 diabetes mellitus, Intensive care unit.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Nedim ÇEKMEN

73. Sokak No: 62/3

Emek-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 30.10.2004

Makalenin Kabul Tarihi: 11.04.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir