<< Geri Yazdır

Olgu Sunumları

 

Pulmoner Arter Kateterizasyonunun Nadir Görülen Bir Komplikasyonu: Düğümlenme

Emre KARAKOÇ*, Abdi BOZKURT**, Emel GÜRKAN***

 

* Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi,

** Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,

*** Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, ADANA

 

Pulmoner arter kateterizasyonu ile ilişkili çok farklı komplikasyonlar bildirilmiştir. Bu komplikasyonlar damarsal girişim, kateterin ilerletilmesi sırasında veya takip sırasında oluşabilir. Kateterde düğümlenme kateterin ilerletilmesi sırasında oluşan nadir bir komplikasyondur. Burada kardiyojenik şok tanısı ile yoğun bakıma yatırılıp pulmoner arter kateteri takılan ve kateterde düğümlenme saptanan bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner arter kateteri, Komplikasyon, Düğümlenme.

 

A Rare Complication of Pulmonary Artery Catheterization: Knotting (Case Report)

A variety of complications have been reported associated with pulmonary artery catheterization. These complications may occur during vascular access, progression of catheter or catheter residence. Knotting is a rare complication that occurs during the progression of catheter. Here we present knotting of a pulmonary artery catheter in a patient hospitalized with cardiogenic shock.

Key Words: Pulmonary artery catheter, Complication, Knotting.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Emre KARAKOÇ

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi ADANA

e-mail: ekarakoc@cu.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 11.03.2005

Makalenin Kabul Tarihi: 06.08.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir