<< Geri Yazdır

Endokrin Aciller

Nilgün GÜVENER*, Neslihan BAŞÇIL TÜTÜNCÜ*

 

* Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, ANKARA

 

Endocrine Emergencies

Key Words: Diabetic ketoacidosis, Hyperosmolar nonketotic coma, Adrenal insufficiency, Hypercalcemia, Hypocalcemia, Thyroid storm, Myxedema coma.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik ketoasidoz, Hiperosmolar nonketotik koma, Adrenal yetmezlik, Hiperkalsemi, Hipokalsemi, Tiroid fırtınası, Miksödem koması.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Nilgün GÜVENER

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı,

Bahçelievler, ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 03.06.2004

Makalenin Kabul Tarihi: 13.06.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir