<< Geri Yazdır

Yüksek Basınçla İlişkili Patolojilere Yaklaşım

Şamil AKTAŞ*

 

* İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, İSTANBUL

 

Management of Dysbaric Disorders

Key Words: High pressure, Decompression sickness, Barotrauma, Nitrogen narcosis, High pressure neurological syndrom.

Anahtar Kelimeler: Yüksek basınç, Dekompresyon hastalığı, Barotravma, Nitrojen narkozu, Yüksek basınç sinirsel sendromu.

 

 

Yazışma Adresi: Prof. Dr. Şamil AKTAŞ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, İSTANBUL

e-mail: saktas@istanbul.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 21.04.2005

Makalenin Kabul Tarihi: 28.04.2005

 

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir