<< Geri Yazdır

Olgu Tartışması

 

Solunum Yetmezlikli Miyotonik Distrofisi Olan Bir Hastada Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

 

Banu ERİŞ GÜLBAY*, Akın KAYA*, Füsun ÜLGER*, Özlem URAL GÜRKAN*,
Özlem KUMBASAR*, Turan ACICAN*, Sevgi SARYAL*

 

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Solunum Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

 

Miyotonik distrofi (MD) otozomal dominant geçiş gösteren bir hastalıktır. Miyotoni, progresif kas güçsüzlüğü, endokrin anormallikler ve erken başlangıçlı katarakt hastalıkta en sık görülen bulgulardır. Özellikle ekstremite güçsüzlüğü olan MD'li hastalarda sıklıkla solunum yetmezliği gelişebilir[1].

Solunum yetmezliği gelişen bu hastalarda sadece oksijen tedavisi değil, özellikle geceleri yüksek tidal volüm oluşturacak basınç düzeylerinde iki seviyeli pozitif havayolu basıncı (BIPAP) tedavisinin başarılı olduğu görülmüştür[2]. Biz MD ve solunum yetmezliği tanısı ile solunum yoğun bakım ünitesinde izlediğimiz bir olguyu sunuyoruz.

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Akın KAYA

Ankara Üniv. Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Solunum Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir