<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyonları ve Antimikrobik Tedavi

A. Atahan ÇAĞATAY*, Halit ÖZSÜT*

 

* İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL

 

Yoğun bakım ünite (YBÜ)'leri, hastaların uzun süre kaldığı, uzun süre parenteral antimikrobik ajanların uygulandığı, invaziv işlemlerin yoğun uygulandığı ve oldukça yüksek tedavi maliyetine neden olan ünitelerdir. YBÜ infeksiyonları, YBÜ'de yatmakta olan hastalarda görülen en sık komplikasyonlardır. Son yıllarda giderek artan direnç oranları ve dirençli mikroorganizmalarla gelişen infeksiyon hastalıklarının tedavisinin zorluğu, hekimleri zor durumda bırakmaktadır. Uygun antimikrobik tedavi politikaları, yeterli hemşire, hasta bakıcı eğitimi, izolasyon önlemlerinin iyi olması ile YBÜ infeksiyonları daha az görülecek ve mikroorganizmalardaki direnç oranları düşecektir.

Infections and Antimicrobial Therapy in Intensive Care Unit

Key Words: Intensive care unit, Infection, Pseudomonas aeruginosa, Methicillin resistance Staphylococcus aureus, Antimicrobial therapy.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, İnfeksiyon, Pseudomonas aeruginosa, Metisiline dirençli Staphylococcus aureus, Antimikrobik tedavi.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Halit ÖZSÜT

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Çapa - İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 11.04.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 16.04.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir