<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Ünitesinde Beslenme

Arzu TOPELİ*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi ve Erişkin Hastanesi Nütrisyon Destek Ünitesi, ANKARA

 

Beslenme desteği, yoğun bakım ünitesi (YBÜ)nde uygulanan rutin tedavilerden birini oluşturmaktadır.  YBÜ'de beslenme desteğinden en fazla yarar gören grup malnütrisyonu olan hastalardır.  YBÜ'de malnütrisyon varlığı veya gelişmesini gösteren belirleyicilerden en iyisi nitrojen dengesidir.  Kritik hastada kalori gereksiniminin hesaplanmasında altın standart indirekt kalorimetridir.  Mevcut görüş, enteral beslenmenin mutlaka tercih edilmesi şeklindedir.  Bu yazıda YBÜ'de sık görülen sepsis sendromu, akut böbrek yetmezliği (ABY), karaciğer yetmezliği ve solunum yetmezliğinde beslenme desteğinden bahsedilecektir.  Sepsiste fazla beslenmeden kaçınılmalı, ancak sepsis sendromu seyri sırasında 2-4. günlerden itibaren beslenme desteği başlanmalıdır.  Sepsis sendromunda immün sistem stimülanı olan bazı ürünlerin tercih edilmesinin sağkalımı olumlu etkilediğine dair fazla kanıt bulunmamaktadır.  ABY'de ve renal replasman tedavileri sırasında protein kısıtlaması yapılmamalı, gerekirse tam bir beslenme desteği altında agresif renal replasman tedavileri uygulanmalıdır. Karaciğer yetmezliği seyrinde sadece ensefalopati gelişirse protein alımı kısıtlanıp, dallı-zincirli aminoasitler verilebilir, bunun dışında dallı-zincirli aminoasit kullanımının etkinliğine dair fazla kanıt bulunmamaktadır. Solunum yetmezliğinde ise standart beslenme uygulanmakla birlikte karbondioksit retansiyonunun veya ventilatörden ayrılamamanın fazla beslenmeye bağlı olduğu düşünülen durumlarda kalori kısıtlaması ve yağdan zengin ürünlerin verilmesi yoluna gidilebilir.

Nutrition in the Intensive Care Unit

Key Words: Intenvise care unit, Nutrition, Malnutrition, Sepsis.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, Beslenme, Malnütrisyon, Sepsis.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Arzu TOPELİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, Sıhhıye - ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 09.02.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 19.02.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir