<< Geri Yazdır

Dünyada ve Türkiye'de Yoğun Bakım Uzmanlığı

Turgay ÇELİKEL*

 

* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi, İSTANBUL

 

Son 30-40 yıl içerisinde özellikle batı tıp dünyasında son derece önemli bir yer tutan yoğun bakım hekimliği birçok aşamadan sonra standart bir eğitim programı üzerine kurulmuş, çoğunlukla multidisipliner bir yapılanma sonucunda yeni bir tıp branşı olarak gelişmiştir. Ülkemizde ise henüz böyle bir branş resmi bir hal almamış olmakla birlikte büyük bir atılım içinde olduğu bir gerçektir ve multidisipliner bir yoğun bakım eğitim programının oluşturulması, standardize edilmesi ve sertifikasyonu hiç şüphesiz önümüzdeki yıllarda karşılaşacağımız en önemli konular olacaktır. Bu konuya çok emek ve gönül vermiş anestezi, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları, cerrahi ve pediatri departmanlarına yoğun bakım konusunun şekillenmesinde büyük iş düşmektedir.

Critical Care Medicine in the World and in Turkey

Key Words: Intensive care, Critical care, Education, Certification, Standardization.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, Eğitim, Sertifikasyon, Standardizasyon.

 

 

Yazışma Adresi: Prof. Dr. Turgay ÇELİKEL

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi, Altunizade-İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 06.03.2001

Makalenin Kabul Tarihi: 15.03.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir