<< Geri Yazdır

Diabetes Mellituslu Bir Hastada Rosiglitazon Kullanımına Bağlı Bir Akut Akciğer Ödemi

Nedim ÇEKMEN*, Mustafa CESUR**, Paşa BEDEL*, R. Reşat ÇETİNBAŞ*, Özcan ERDEMLİ*

 

* Güven Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi,

** Güven Hastanesi Endokrinoloji Bölümü, ANKARA

 

Rosiglitazon, tiazolidinedion grubunun bir üyesi olup peroksizom proliferatör aktive reseptör gamma (PPAR-g) agonisti etkisiyle, karaciğer, adipöz doku ve kasta insülin duyarlılığını arttırarak glisemik kontrolü sağlamadaki belirgin olumlu etkisi nedeniyle özellikle kardiyovasküler hastalık riski yüksek Tip 2 diyabetiklerde tercih edilmektedir. Bu ilaç, Tip 2 diyabetiklerin tedavisinde tek başına veya kombine tedavide kullanılmaktadır. Yetmişüç yaşında kadın hasta, halsizlik, nefes darlığı, pembe köpüklü balgam, siyanoz ve bilinç durumunda bozulma şikayetleriyle acil servise getirildi. Genel durumuna bakıldığında, bilinci bulanık, kooperasyon ve oryantasyonu olmayan hastanın arteryel kan gazında hipoksemi ve hiperkapni tespit edilmesi üzerine reanimasyon yoğun bakım ünitesine alınarak O2 ile noninvaziv ventilasyona başlandı. On yıldır Tip 2 diabetes mellitus, hipertansiyon ve aterosklerotik kalp hastalığı tanıları olan hastada rosiglitazon kullanmaya başladıktan 1.5 ay sonra akut akciğer ödemi geliştiği saptandı. Bir yıl önceki ekokardiyografisinde kalp yetmezliği ve plevral efüzyonu düşündüren bir bulgu ve görüntüye rastlanılmadı. Bu nedenle akciğer ödeminin rosiglitazon kullanımına bağlı bir komplikasyon olabileceği düşünüldü. Hastanın vital bulguları, kan glikozu ve laktat düzeyleri stabilize edildikten ve akciğer ödemi tablosu düzeldikten sonra medikal tedavisi yeniden düzenlenerek yatışının yedinci gününde hasta şifa ile taburcu edildi. Özellikle akut akciğer ödemi nedeniyle yoğun bakım ünitesine yatırılan bir hastada, bu acil durumun etyolojisini belirlemek, tedavinin seyri açısından önem kazanmaktadır. Biz de rosiglitazonun akut akciğer ödemi yapabilme yan etkisini bir olgu sunusuyla tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Rosiglitazon, Akut akciğer ödemi, Tip 2 diabetes mellitus, Yoğun bakım ünitesi.

 

Acute Pulmonary Edema Due to Rosiglitazone Use in a Patient with Diabetes Mellitus

Rosiglitazone is a member of thiazolidinedione group. With its a peroxisome proliferator activated receptor gamma (PPAR-g) agonist which increases insulin sensitivity in adipose tissue, muscle and liver. This drug, used alone or combined in type 2 diabetics and due its significantly positive effect on glycemic control, it?s especially preferred in type 2 diabetic patients with a high cardiovascular disease risk. Seventythree years old female patient was admitted to emergency service with dyspnea, pink frothing phlegm, cyanosis and tiredness. She was lethargic, uncooperative and dysoriented. In arterial blood gases, hypoxemia and hypercapnia were found. She was admitted to reamination-intensive care unit and O2 was given with mask. The patient had a history of 10 years of diabetes mellitus, hypertension and atherosclerotic cardiac disease. Acute pulmonary edema was diagnosed in the patient who had begun to use rosiglotazone 1.5 month ago. In her first echocardiography which was performed one year ago, no signs indicating cardiac failure nor and plevral effusion could be found. Because of this reason it was concluded that pulmonary edema occured as a complication of rosiglitazone use. After stabilizing patient?s vital signs, blood glucose and lactate levels, her medical treatment was reorganized and she was discharged on the seventh day of her admittance. In a patient who has been admitted to intensive care unit due to acute pulmonary edema, the etiology of this urgent situation is especially important for to the determination of the treatment. We aimed to discuss the possible effect of rosiglitazone on creating acute pulmonary edema with a case report presentation.

Key Words: Rosiglitazone, Acute pulmonary edema, Type 2 diabetes mellitus, Intensive care unit.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Nedim ÇEKMEN

73. Sokak No: 62/3 Emek-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 30.10.2004

Makalenin Kabul Tarihi: 11.04.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir