<< Geri Yazdır

Olgu Sunumları

 

Akut Karbonmonoksit İntoksikasyonu ve Gebelik#

Ayda BAŞGÜL*, Alin BAŞGÜL**, Ayşe HANCI*, Sevilay AKCAN***

 

* Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,

** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı,

*** Özel Osmanoğlu Hastanesi Yoğun Bakım Servisi, İSTANBUL

# Bu olgu, XII. Yoğun Bakım Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur.

 

Karbonmonoksit; havadan hafif, renksiz, tatsız, kokusuz (çok yüksek konsantrasyonlarda lavantaya benzer kokulu) ve nonirritan bir gazdır. Karbonmonoksit, organik maddelerin tam olmayan yanmasından ortaya çıkar. Karbonmonoksit, hemoglobine O2'ye oranla 210-280 kez fazla afinite göstererek hücresel anoksiye neden olur. Karbonmonoksite maruz kalan gebe kadınlar, gebe olmayanlardan daha büyük bir zehirlenme riskine sahip değildir, ancak fetal hemoglobinin karbonmonoksite ilgisinin yüksek olmasından dolayı fetus anneden çok daha fazla oranda etkilenir. Ayrıca, fetal kandan karboksi hemoglobinin temizlenmesi anne kanındaki karboksi hemoglobinin temizlenmesinden dört-beş kat daha uzun süre gerektirir. Bu da sadece orta şiddetteki şikayeti olan karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalan gebelerde bile meydana gelebilen çok ciddi fetal komplikasyonları açıklar. Karbonmonoksite akut olarak maruz kalan gebelerde fetal ölüm, abortus, intrauterin fetal gelişme geriliği veya fetusta anatomik malformasyonlar ve beyin hasarı sonucu fonksiyonel değişimleri içerebilen toksik etkilerin varlığı saptanmıştır. Hamileliğinin dokuzuncu haftasında karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalan bir olguyu sunarken özellikle gebede karbonmonoksit zehirlenmesinin özelliklerini, erken ve doğru teşhis ve girişimin önemini, fetusta oluşabilecek etkileri ve tedavi seçeneklerini literatür eşliğinde gözden geçirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Karbonmonoksit, Zehirlenme, Gebelik.

 

Acute Carbonmonoxide Poisoning and Pregnancy

Carbonmonoxide is a colourless, tasteless, odourless (in extremely high concentrations, it has lavender odor) and nonirritant gas which is lighter than air. Carbonmonoxide results from incomplete combustion of organic material. Carbonmonoxide binds to hemoglobin about 210-280 times as avidly as than oxygen, resulting in anoxia of cells. The fetal hemoglobin shows much more affinity to carbonmonoxide than the adult hemoglobin so the fetus is affected more than the mother. In addition the clearence rate of carboxyhemoglobin from fetal blood is four to five times longer than the maternal blood clearence. This may explain the serious defects that can occur in a fetus exposed to carbonmonoxide poisoning. During the pregnancy exposure to carbonmonoxide may result in, stillbirth, abortion, fetal abnormalities, intrauterine growth restriction, functional deformities due to brain defects. We are presenting a case of pregnant woman who had moderate to severe carbonmonoxide poisoning at nine weeks of gestation. We aimed to discuss the features of the carbonmonoxide poisoning, importance of the early and correct diagnosis and, the possible fetal hazards of the carbonmonoxide poisoning and treatment modalities.

Key Words: Carbonmonoxide, Poisoning, Pregnancy.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Ayda BAŞGÜL

Ergenekon Caddesi Feza Apartmanı No: 69/71 K: 4 D: 9

80240 Pangaltı-İSTANBUL

e-mail: abasgul@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 25.05.2004

Makalenin Kabul Tarihi: 11.04.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir