<< Geri Yazdır

Gastrointestinal Kanamanın Cerrahi Yönetimi

M. Bülent TIRNAKSIZ*, Kaya YORGANCI*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

 

The Management of Gastrointestinal Bleeding

Key Words: Gastrointestinal bleeding, Treatment, Management.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal kanama, Tedavi, Yönetim.

 

 

Yazışma Adresi: Öğr. Gör. Dr. M. Bülent TIRNAKSIZ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi

Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-ANKARA

e-mail: mbulent@hacettepe.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 24.01.2005

Makalenin Kabul Tarihi: 01.02.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir