<< Geri Yazdır

Hemorajik Şokta Güncel Sıvı Tedavisi

Hakan GÜVEN*, Korhan TAVİLOĞLU**

 

* Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, SAMSUN

** İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL

 

Current Fluid Therapy in Hemorrhagic Shock

Key Words: Hemorrhagic shock, Fluid therapy

Anahtar Kelimeler: Hemorajik, Şok, Sıvı, Tedavi

 

 

Yazışma Adresi: Prof. Dr. Korhan TAVİLOĞLU

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,

Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çapa-İSTANBUL

e-mail: korhan@taviloglu.com

Makalenin Geliş Tarihi: 22.03.2005

Makalenin Kabul Tarihi: 29.03.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir