<< Geri Yazdır

Travma Dışı Nedenlere Bağlı Kardiyopulmoner Arreste Yaklaşım

Melda AYBAR*, Arzu TOPELİ İSKİT*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

 

Approach to Cardiopulmonary Arrest Due to Causes Other Than Trauma

Key Words: Basic life support, Advanced cardiac life support, Cardiopulmonary resuscitation.

Anahtar Kelimeler: Temel yaşam desteği, İleri kardiyak yaşam desteği, Kardiyopulmoner resüsitasyon.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Arzu TOPELİ İSKİT

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, 06100 Sıhhiye-ANKARA

e-mail: atopeli@hacettepe.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 08.03.2005

Makalenin Kabul Tarihi: 15.03.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir