<< Geri Yazdır

Sepsiste Deneysel Modeller

Alper B. İSKİT*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, ANKARA

 

Experimental Models in Sepsis

Key Words: Septic shock, Experimental models, Endotoxin.

Anahtar Kelimeler: Septik şok, Deneysel modeller, Endotoksin.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Alper B. İSKİT

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Farmakoloji Anabilim Dalı, 06100, Sıhhiye-ANKARA

e-mail: alperi@hacettepe.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 06.01.2004

Makalenin Kabul Tarihi: 13.01.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir