<< Geri Yazdır

Sepsiste İmmünolojik, Antiinflamatuvar ve Antikoagülan Tedavi

Arzu TOPELİ İSKİT*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

 

Immunologic, Antiinflammatory and Anticoagulant Treatment in Sepsis

Key Words: Sepsis, Severe sepsis, Treatment, Activated protein C, Corticosteroid

Anahtar Kelimeler: Sepsis, Ağır sepsis, Tedavi, Aktive protein C, Kortikosteroid

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Arzu TOPELİ İSKİT

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, Sıhhiye-ANKARA

e-mail: atopeli@hacettepe.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 08.03.2005

Makalenin Kabul Tarihi: 15.03.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir