<< Geri Yazdır

Sepsiste Hemodinamik Monitörizasyon ve Resüsitasyon

Yusuf Alper KILIÇ*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

 

Hemodynamic Monitorization and Resuscitation in Sepsis

Key Words: Sepsis, Monitorization, Resuscitation, Septic shock.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, Monitörizasyon, Resüsitasyon, Septik şok.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Yusuf Alper KILIÇ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 08.03.2004

Makalenin Kabul Tarihi: 15.03.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir