<< Geri Yazdır

Sepsis Tanısı

N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA

 

Diagnosis of Sepsis

Key Words: Sepsis, Systemic inflammatory response syndrome, Severe sepsis, Septic shock, Diagnosis, Procalcitonin, C-reactive protein.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, Sistemik inflamatuvar yanıt sendromu, Ciddi sepsis, Septik şok, Tanı, Prokalsitonin, C-reaktif protein.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Arzu TOPELİ İSKİT

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, Sıhhiye-ANKARA

e-mail: atopeli@hacettepe.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 11.02.2004

Makalenin Kabul Tarihi: 18.02.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir