<< Geri Yazdır

Sepsis ve İlgili Tanımlamalar

Kaya YORGANCI*, İskender SAYEK*

 

* Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

 

Sepsis and Related Definitions

Key Words: Sepsis, Infection, Intensive care.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, İnfeksiyon, Yoğun bakım.

 

 

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Kaya YORGANCI

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Genel Cerrahi Anabilim Dalı, 06100, Sıhhiye-ANKARA

e-mail: yorganci@hacettepe.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 29.03.2005

Makalenin Kabul Tarihi: 05.04.2005

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir