<< Geri Yazdır

Olgu Sunumu

 

Sistemik Sklerozisli Hastada Endotrakeal Entübasyona Sekonder Gelişen Erken Trakea-Özefageal Fistül

Özgür ÖZSOYLAR*, Mustafa ARSLAN*, Nedim ÇEKMEN*, Mehmet AKÇABAY*, Sedat DEMİRCAN**

 

* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,

** Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA

Sistemik sklerozis sınırlı ve difüz tipleri olan ve etyolojisi tam olarak bilinmeyen, otoimmün bir konnektif doku hastalığıdır. Yaklaşık 10 yıldır sınırlı skleroderma tanısıyla takip edilen 64 yaşındaki kadın hasta solunum sıkıntısı, siyanoz, bilinç durumunda bozulma nedenleriyle yoğun bakımımıza kabul edildi ve endotrakeal entübasyon uygulanarak mekanik ventilasyona başlandı. Mevcut bulgularına yönelik tedavisi devam ederken hastanın yatışının dokuzuncu gününde endotrakeal tüpünden mide içeriğinin gelmesi üzerine muhtemel bir trakea-özefageal fistülden şüphelenilerek fiberoptik bronkoskop ile jugulum seviyesinde kord vokallerden 2 cm uzaklıkta ve yaklaşık 0.5 cm çapında fistül ağzı tespit edildi. Fistüle yönelik olarak trakeostomi açılarak stent yerleştirilmesi planlanırken yatışının 11. gününde ani bir şekilde özefagustan ve endotrakeal tüpten masif kanamalı mide içeriğinin gelmeye başlamasının ardından hastada hemodinamik şok tablosu ve kardiyak arrest gelişti. Yapılan acil müdahaleye ve resüsitasyona rağmen hasta kaybedildi. Yoğun bakım ünitelerinde uzun süreli endotrakeal entübasyona bağlı gelişen trakea-özefageal fistül, morbidite ve mortaliteyi etkileyen önemli bir sorundur. Olgumuzdaki gibi konnektif doku hastalığı bulunan hastalarda bu tür komplikasyonların daha sık ve beklenenden daha erken oluşabileceği göz önünde bulundurularak, daha dikkatli olunması görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Sistemik sklerozis, Endotrakeal entübasyon, Trakea-özefageal fistül, Yoğun bakım ünitesi.

 

An Early Tracheo-Esophageal Fistula Secondary to Endotracheal Entubation in the Patient with Systemic Sclerosis

Systemic sclerosis is a connective tissue disease which has localized and diffuse forms and its etiology is unknown. A 64 year old woman with known systemic sclerosis for ten years, presented with dyspnea, cyanosis, altered mental status. She was transferred to intensive care unit (ICU) and underwent to mechanical ventilation. While the treatment was continued, gastric contents were aspirated from endotracheal tube on the 9th day in ICU. We applied fiberoptic bronchoscopy for tracheo-esophageal fistula suspicion. On bronchoscopy, the fistulous opening was seen as 0.5 cm in diameter at the Jugulum level. Tracheal opening was located 2 cm distance to vocal cord. We planned the stent implantation after the tracheostomy for the treatment of fistula. But the sudden onset of bleeding from esophagus and endotracheal tube was occurred on 11th day in ICU. Then hemodynamic shock and cardiac arrest developed. Despite the urgent interventions , and cardiopulmonary resuscitation, the patient didn?t survive. The tracheo-esophageal fistula secondary to prolonged endotracheal entubation in ICU is a majör problem to affect the morbidity and mortality rate. This complication may be more frequent and earlier than expected in connective tissue disease patients like this case. According to these observations we have to be alert.

Key Words: Systemic sclerosis, Endotracheal entubation, Tracheo-esophageal fistula, Intensive care unit.

 

 

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Nedim ÇEKMEN

73. Sokak No: 62/3 Emek-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 10.09.2004

Makalenin Kabul Tarihi: 20.12.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir