<< Geri Yazdır

Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları

Hamdi AKAN*

 

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı ve Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, ANKARA

Evidence Based Medicine

Key Words: Evidence, Medicine.

Anahtar Kelimeler: Kanıt, Tıp.

 

 

Yazışma Adresi: Prof. Dr. Hamdi AKAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

ve Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 25.08.2004

Makalenin Kabul Tarihi: 01.09.2004

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir