<< Geri Yazdır

Akut Koroner Sendromlar

Alpay T. SEZGİN*, Aylin YILDIRIR**, Haldun MÜDERRİSOĞLU**

 

* Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ADANA

** Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

 

Acute Coronary Syndromes

Key Words: Acute coronary syndromes, Myocardial infarction, Unstable angina pectoris.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendromlar, Miyokard infarktüsü, Kararsız angina pektoris.

 

 

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Alpay T. SEZGİN

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Kardiyoloji Anabilim Dalı, ADANA

Makalenin Geliş Tarihi: 23.12.2003

Makalenin Kabul Tarihi: 30.12.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir