<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Literatüründen Seçmeler

 

Kritik Hastalığı Olanlarda Serum Serbest Kortizol Düzeyleri

 

Measurements of Serum Free Cortisol in Critically Ill Patients.

Hamrahian AH, Oseni TS, Arafah BM.

N Engl J Med 2004;350:1629-38.

 

Kritik hastalığı olanlarda steroid sekresyonunun arttığı, buna bağlı olarak da serum total kortizol düzeyinin yükseldiği bilinmektedir. Total kortizol düzeyi, serbest  ve proteine bağlı kortizol düzeylerinin toplamına eşittir. Fizyolojik etkiden ise serbest kortizol sorumludur. Serum kortizolünün %90'ı proteine bağlı olduğu için, serum protein düzeylerindeki değişikliklerden total kortizol ölçümleri etkilenir. Kritik hastalığı olanların yaklaşık %30-40?ında hipoalbuminemi bulunduğu bildirilmektedir. Sepsis, ağır travma ya da majör cerrahi müdahale geçiren hastalarda serum kortikosteroid bağlayan globulin düzeylerinin düştüğü ve total kortizol düzeylerinin de negatif yönde etkilendiği bilinmektedir. Bu gibi durumlarda bir düzeltme faktörü kullanarak serbest kortizol indeksi hesaplanması önerilmektedir (total kortizol/kortikosteroid bağlayan globulin). Fakat bu durumda da sıklıkla globulin düzeyi düşmesi ile birlikte olan hipoalbumineminin dikkate alınmaması bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Çünkü serum kortizolünün  %20?si albumine bağlı olarak bulunmaktadır[1].

 

Çeviren ve Yorumlayan: Doç. Dr. Sait KARAKURT

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, İSTANBUL

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by
Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları 'ne aittir